Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:


Hartmann Möbelwerke GmbH
reprezentowana przez prezesa Bernhard Hartmann, Holger Hanhardt
Hörster 20
48361 Beelen
Niemcy
Telefon: 0258688934
E-Mail: zerkop@hartmann-meble.pl
VAT UE.: DE126734768
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Münster
Numer w rejestrze handlowym HRB 9632
 
Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.


Jesteśmy gotowi uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów przed podmiotami pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.