Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

Hartmann Möbelwerke GmbH
reprezentowana przez prezesa
Katharina Hartmann,
Bernhard Hartmann,
Holger Hanhardt


Hörster 20
48361 Beelen
Niemcy
Telefon: 0258688934
E-Mail: zerkop@hartmann-meble.pl
VAT UE.: DE126734768
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Münster
Numer w rejestrze handlowym HRB 9632


Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.


Jesteśmy gotowi, a nie zobowiązani do brania udziału w procedurach rozstrzygania sporów przed organem arbitrażowym konsumentów.